Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον είναι υποχρεωτική η εκπόνησή τους).
 3. Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 4. Αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 6. Τυχόν αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
 7. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
 8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσης (εφ’ όσον υπάρχει).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας(εάν υπάρχουν).
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητος ή Διαβατηρίου.

* Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

  • el-GR
  • English (UK)