Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Αρχική

Πληροφορίες

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Διδάσκοντες

Εργαστήρια-Εξοπλισμός

Έρευνα

Έρευνα

Διάφορα

Διάφορα
 • Εκδηλώσεις
 • Δραστηριότητες
 • Η πόλη της Καλαμάτας

Ανακοινώσεις

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Επικοινωνία:
2721045185 & 2721045177 2721045135
hydroponics@teikal.gr

Θεματικές ενότητες / διαλέξεις
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού σε Ελεγχόμενο Περιβάλλον

1. Ειδικά θέματα στη σποροπαραγωγή λαχανικών σε ελεγχόμενες συνθήκες
2. Ειδικά θέματα στην παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού λαχανικών σε ελεγχόμενες συνθήκες
3. Παραγωγή σποροφύτων λαχανικών σε συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος - Φυσιολογία και τεχνολογία του εμβολιασμού των λαχανικών
4. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της πατάτας – Μικροπολλαπλασιασμός της πατάτας
5. Ειδικά θέματα μικροπολλαπλασιασμού (δημιουργία φωτοαυτότροφων φυτών σε περιβάλλοντα με αυξημένο αερισμό, αύξηση ποσοστού εγκλιματισμού, εμβρυογένεση, κάλλογένεση)
6. Μικροπολλαπλάσιασμός ανθοκομικών φυτών και αυτοφυών φυτών της Ελλάδος
7. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών με μοσχεύματα
8. Τεχνολογία και διαχείριση υπόγειων βλαστικών οργάνων των ανθοκομικών φυτών
9. Μικροπολλαπλασιασμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
10. Παραγωγή μοσχευμάτων αμπέλου
11. H ανίχνευση διαγονιδιακών φυτών σε σπόρους σποράς
12. Aσθένειες σε σπορεία και φυτώρια παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγχόμενες συνθήκες
13. Προβλήματα εντομολογικών προσβολών στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού Υλικού

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι:

 1. Αλεξόπουλος Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)
 2. Ασημακοπούλου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 3. Δάρρας Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 4. Δελής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Κάρτσωνας Επαμεινώνδας Επίκουρος Καθηγητής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

 1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσεως και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
 3. Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει τον κατάλογο προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε έξι (6) παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 40%.
 • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Η επίδοση στη διπλωματική (πτυχιακή) εργασία για τη λήψη πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών, όπου αυτή προβλέπεται, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 • Η τυχόν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%

Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του, σε κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10) μονάδες, με ακρίβεια δύο δεκαδικών αριθμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή στο Π.Μ.Σ. είναι η συγκέντρωση συνολικά έξι μονάδων και πενήντα εκατοστών (6,50) ή περισσοτέρων.

Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών της συγκρότησης και προσωπικότητάς του, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών γνωστικών ελλείψεών του, που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής, κατά φθίνουσα αξιολογική κλίμακα, είναι: α) τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο συναφές με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. (β) συνάφεια του βασικού πτυχίου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., γ) συστατικές επιστολές και δ) συναφής επαγγελματική εμπειρία.

 1. Γεωργικές Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος

Στόχος του μαθήματος θα είναι να εισάγει τους εκπαιδευομένους στις μεθόδους που είναι σχετικές με τις ειδικές τεχνολογίες και την λειτουργία των γεωργικών μονάδων ελεγχομένου περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: χρησιμοποιούμενα υλικά, ιδιότητες, αντοχή υλικών, διάρκεια ζωής, προστασία υλικών κατασκευής, φορτία κατασκευών. Ηλιακή ακτινοβολία σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ανάκλαση, περατότητα, διάχυση, ποιότητα φωτός), τροποποίηση συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2). ισοζύγιο ενέργειας και ισοζύγιο νερού. Επίσης, το μάθημα αυτό στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές για την παραγωγή, μεταφορά και τη χρήση της ενέργειας, οι ενεργειακές εισροές, οι χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας, τα καύσιμα, το ενεργειακό περιεχόμενο και η κοστολόγηση των διαθεσίμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, θα γίνεται αναφορά σε ανακτητές θερμότητας, στην αποθήκευση ενέργειας, στην γεωθερμία, στις αντλίες θερμότητας, στα συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας, στην συμπεριφορά διαθερμικών υλικών καλύψεως θερμοκηπίων, στα συστήματα λήψεως αποφάσεων στη διαχείριση της ενέργειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της ενέργειας στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Θα γίνεται αναφορά στις πηγές του νερού και στο ενεργειακό του κόστος στην ποιότητά του, στους τρόπους και στο κόστος βελτιώσεώς της, στην συλλογή βρόχινου νερού, στα συστήματα ελέγχου παροχής νερού, καθώς και στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών σε μονάδες ελεγχομένου περιβάλλοντος. Επίσης, στο μάθημα αυτό θα εξετάζονται: η διείσδυση και το καθεστώς της ακτινοβολίας στην φυτοκόμη, η ολική και μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία φυτοκαλλιέργειας, οι σχέσεις μικρομετεωρολογικών παραμέτρων και φυτικών διεργασιών οι ροές θερμότητας, υδρατμών και CO2. Επίσης, η εξάτμιση, διαπνοή (στοματική διάχυση) και εξατμισοδιαπνοή, η προσομοίωση της εξατμισοδιαπνοής και η εφαρμογή της στον προγραμματισμό των αρδεύσεων, οι ανταλλαγές ορμής, μάζας και θερμότητας σε φυτοκαλλιέργειες: αεροδυναμική προσέγγιση, αεροδυναμική αντιμετώπιση των μεταφορών μάζας και θερμότητας, προσέγγιση του ισοζυγίου της ενέργειας, δρόσος, ρύθμιση συνθηκών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2). Τέλος, θα εξετάζεται η ορθολογική διαχείριση των συνθηκών του ελεγχομένου περιβάλλοντος.

 1. Υδροπονικά Συστήματα

Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και θα παρακολουθήσουν την λειτουργία συστημάτων των καλλιεργειών εκτός εδάφους τα οποία χρησιμοποιούνται σε εμπορική και ερευνητική κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση πάνω σε ανοικτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα, καθώς και στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορική κλίμακα για την παραγωγή ανθοκηπευτικών ή πολλαπλασιαστικού υλικού (στερεά υποστρώματα, NFT, επίπλευση, αεροπονία, επιδαπέδιος υδροπονία, κλπ). Όλα τα ανωτέρω συστήματα είναι σε λειτουργία στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

 1. 3.Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού σε Ελεγχόμενο Περιβάλλον

Αυτό το μάθημα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιοτεχνίες για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (in vitro, σε θαλάμους ανάπτυξης ελεγχομένων συνθηκών, σε υδροπονικά και αεροπονικά συστήματα κ.ά.). Παρέχει, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις του ελέγχου και της πιστοποίησης του γενετικού υλικού, των σταδίων, των επιπέδων ασφαλείας, της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 1. Οικονομοτεχνική Ανάλυση σε Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος

Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά τα οικονομοτεχνικά μεγέθη της δημιουργίας ή της δραστηριότητας μονάδων ελεγχομένου περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, θα μελετώνται θέματα όπως η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων-προγραμμάτων, οι μορφές εταιρικής οργανώσεως των επιχειρήσεων, οι αδειοδοτήσεις, οι τεχνικές και πρακτικές μεγιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος, το κόστος των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση, κλπ.

 1. Τεχνικές και Ειδικά Θέματα θρέψης Ανθοκηπευτικών και Φαρμακευτικών φυτών σε Υδροπονικές Καλλιέργειες

Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιοτεχνίες στις υδροπονικές καλλιέργειες των περισσοτέρων λαχανοκομικών και ανθοκομικών και αρωματικών-φαρμακευτικών και άλλων φυτών που καλλιεργούνται σε υδροπονικά συστήματα σε εμπορική κλίμακα. Ειδικότερα, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις ιδιαιτερότητες (τεχνική καλλιέργειας, επιλογή συστήματος κ.ά.) των υδροπονικών καλλιεργειών τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, φράουλας, πεπονιού, φυλλωδών λαχανικών, κλπ. Παράλληλα, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις ιδιαιτερότητες των υδροπονικών καλλιεργειών τριανταφυλλιάς, χρυσανθέμου, ζέρμπερας, καθώς και αρωματικών, αρτυματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της θρέψης και της λιπάνσεως των φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ειδικότερα, θα παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάρτιση της συνθέσεως των θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικά συστήματα (κλειστά και ανοικτά), αλλά και σε καλλιέργειες στο έδαφος. Επίσης, θα καλύπτονται και ειδικοί τομείς της θρέψης που αναφέρονται στην διάγνωση και στην αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών των φυτών που καλλιεργούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών σε Ελεγχόμενο Περιβάλλον

Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες των χειρισμών διαχειρίσεως πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, οι οποίες ενδείκνυνται για την αντιμετώπισή τους, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Θα μελετάται η επίδραση των παραγόντων του ελεγχομένου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των επιβλαβών οργανισμών και στην αποτελεσματικότητα των φυσικών εχθρών τους. Επίσης, θα γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής των κατά περίπτωση καταλληλότερων βιολογικών, χημικών, και άλλων μέσων, αντιμετωπίσεως των προσβολών.

7.Βιοτεχνολογία Φυτών σε Συνθήκες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αφορούν, τόσο σύγχρονα βιοτεχνολογικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες, αλλά και εργαλεία χρήσιμα στους γεωπόνους ερευνητές. Το μάθημα θα καλύπτει ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας δίνοντας έμφαση στα ήδη εφαρμοσμένα μοντέλα στη γεωργία. Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος είναι:

 • Απομόνωση και εντοπισμός ενδοφυτικών μικροοργανισμών
 • Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη
 • Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προστατεύουν έναντι φυτοπαθογόνων
 • Βασικά Bιοτεχνολογικά εργαλεία και μέθοδοι για τη μελέτη των φυτών
 • Επιλογή και δημιουργία φυτών ανθεκτικών σε καταπονήσεις
 • GMOs και δημιουργία διαγονιδιακών φυτών
 • H αντίληψη του φωτός και οι ανάπτυξη των φυτών (Kιρκαδικοί ρυθμοί- Φυτοχρώματα)
 • H ανάπτυξη του φυτού (άνθος-βλαστός-ρίζα)
 • H μεταβολική μελέτη των φυτών
 • Λειτουργική γενωματική

 1. Μετασυλλεκτική Τεχνολογία

Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των γεωργικών προϊόντων που παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, θα αναπτύσσονται θέματα διαχειρίσεως της ποιότητας των προϊόντων, της διαδικασίας και των υλικών συσκευασίας-τυποποίησης, καθώς και αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων.